Opleiding & Training

Cursus bouwrecht

Het BouwRechtBedrijf heeft ruimschoots ervaring in huis met het opleiden en trainen van bouwpartijen. Hoofd- en onderaannemers, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs en adviseurs nemen regelmatig deel aan één van onze lesprogramma’s. Het BouwRechtBedrijf werkt in opdracht van gerenommeerde opleidingsinstituten, maar organiseert ook zelfstandig cursussen bouwrecht.

Actueel

Cursusduur

Er zijn cursussen beschikbaar die een dagdeel dan wel een cursusdag (twee dagdelen) duren. Ook meerdaagse cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Op maat en in company

Alle cursussen van Het BouwRechtBedrijf  kunnen op maat worden verzorgd en in company worden gegeven.

Certificaat

De cursisten ontvangen voor hun deelname aan een cursus van Het BouwRechtBedrijf een door Het BouwRechtBedrijf uitgegeven certificaat van deelname.

 

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Bouwrecht in de praktijk

Het BouwRechtBedrijf biedt een standaard cursusdag ‘Bouwrecht in de praktijk’ aan. Daarin worden de meest voorkomende knelpunten behandeld die bouwpartijen bij de bouw ervaren.

Aan de orde komen de correcte wijze van het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, de aansprakelijkheid van partijen, de (precontractuele) waarschuwingsplicht en het directietoezicht, de oplevering, meer- en minderwerk, aannemersvergoeding, stelposten, verborgen gebreken, constructiefouten, schadevergoeding, bouwtijd en overmacht.

 

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Zie ook de Algemene Voorwaarden voor opleidingen door Het BouwRechtbedrijf.

Cursus Ketensamenwerking contracteren

Heeft u lang genoeg gesproken over ketensamenwerking? Wilt u nu daden bij uw woorden voegen?

Actueel

Op 26 maart 2020 organiseert het Instituut voor Bouwrecht een Studiemiddag Ketensamenwerkingscontracten. Mr. Bettina Hertstein bespreekt de grondbeginselen van het project overstijgend samenwerken zoals deze zijn vastgelegd in de Modelcontracten Ketensamenwerking. Voor nadere informatie en inschrijven: https://www.ibr.nl/onderwijs/privaatrecht/studiemiddag-ketensamenwerkingscontracten/

Cursusinformatie

Het BouwRechtBedrijf biedt cursussen ‘Ketensamenwerking contracteren’ aan. Daarin worden de stappen uiteengezet om te komen van visie naar contracten voor uw ketensamenwerking. U leert wat er nodig is om contracten ketensamenwerking op te stellen voor uw bedrijf en uw (keten)partners.

In 2014 is Bettina Hertstein deelnemer geworden in de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking. Ruim twee jaar lang heeft zij als enige jurist tussen negen bij de bouw betrokken specialisten vooral geluisterd naar hun wensen voor leesbare ‘niet dichtgetimmerde’ contracten ketensamenwerking. Vervolgens heeft zij deze wensen ‘vertaald’ en heeft zij de Contractmodellen KetenSamenWerking geschreven. Ketensamenwerking geniet steeds meer belangstelling in de bouw, maar handzame contracten in duidelijke taal ontbraken dusver. Het resultaat is voor u te lezen en te downloaden bij Publicaties. Lees ook het interview hierover met Bettina Hertstein in Cobouw.

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64