Over Ons

Over Het BouwRechtBedrijf

Het BouwRechtBedrijf is opgericht door Mr. Bettina E. Hertstein, die haar sporen in het bouwrecht ondermeer heeft verdiend door jarenlange ervaring als juridisch adviseur bij Bouwend Nederland en haar rechtsvoorganger BouwNed. Na dit adviseurschap is zij enkele jaren werkzaam geweest als juridisch secretaris bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW), waar zij zich bekwaamde in de zogeheten opleveringsarbitrages op basis van de Koop- /aannemingsovereenkomst met GIW garantie. Daarna werd GIW één van de opdrachtgevers van Het BouwRechtBedrijf. Met ingang van 2010 is Bettina Hertstein tevens werkzaam als ‘buitensecretaris’ voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Sinds april 2010 is Bettina Hertstein als (deeltijd) hogeschooldocente verbonden aan de Academie Bouw & Infra van Avans Hogeschool te Tilburg. De opleidingen waar zij les geeft zijn Ruimtelijke Ontwikkeling (Bouwmanagement en Vastgoed), Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde (‘de aannemersopleiding’) en Civiele Techniek.

Het BouwRechtBedrijf richt zich in het bijzonder op de contracten die bouwpartijen met elkaar en/of met hun opdrachtgevers sluiten. Dit is het terrein van het zogeheten privaatrechtelijk bouwrecht. Tot dit vakgebied behoren de UAV 1989, de UAV 2012, de AVA 1992, de AVA 2013, de Verbouwingsovereenkomst 1998, de Covo2010, de DNR 2005, de DNR 2011 en de modellen Koop- /aannemingsovereenkomst (met een Woningborg, SWK of BouwGarant garantieregeling).

Tevens tot het privaatrechtelijk bouwrecht en de expertise van Het BouwRechtBedrijf behorend, zijn de bouwteamovereenkomst en modernere bouwcontracten zoals verschillende vormen van het geïntegreerd bouwen (D&C, Turnkey, DBFM, UAV GC 2005). Binnen zijn specialisatie besteedt Het BouwRechtBedrijf mede aandacht aan de rechtsverhouding tussen hoofdaannemer en onderaannemer/leverancier op grond van onder meer de UAVTI 1992 (inmiddels geïntegreerd in de UAV 2012), de ALIB 2007 en het VMRG Keurmerk. Ook is een steeds prominentere rol weggelegd voor de problematiek van coördinatie en nevenaanneming.

Sinds enkele jaren is Het BouwRechtBedrijf betrokken bij de ontwikkeling van contracten bij Ketensamenwerking in de bouw. Dit heeft geresulteerd in nieuwe Modelcontracten KetenSamenWerking die op 12 oktober 2016 zijn gelanceerd op het Symposium Waarderend Contracteren aan de Nyenrode Business Universiteit.

Bettina Hertstein stelt voor u ketensamenwerkingscontracten op maat op, waaronder de ketenprojectovereenkomst voor uw specifieke project(en). Ook traint zij partijen in de juridische ins and outs die bij samenwerking in de keten aan de orde zijn. Voor meer informatie, klik hier.

Mr. Bettina E. Hertstein is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en van de Nederlandse Juristen-Vereniging.

Wilt u kennismaken met Het BouwRechtBedrijf?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Opleiding & Training

Het BouwRechtBedrijf heeft ruimschoots ervaring in huis met het opleiden en trainen van bouwpartijen.

Juridisch advies

We kunnen u informeren en adviseren over het best bij u of uw bouwproject passende bouwcontract.

Publicaties

We zijn gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag van de juridische problematiek naar de duidelijke taal van de bouw